Therapie


 Intake

Het eerste consult start met een intakegesprek waarin een aantal vragen worden gesteld over uw gezondheidsklacht(en) en over uw algehele gezondheidstoestand. Tevens zal uw tong worden bekeken en uw beide polsen en buik (Hara) worden gevoeld. Er wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gevormd van U, Uw klacht(en) en de oorzaak van de klacht(en). Aan de hand hiervan zullen de doelstelling en verwachtingen ten aanzien van de behandeling worden besproken en een behandelplan worden opgesteld. Het intakegesprek zal 75-90 minuten in beslag nemen.

 

Vervolgconsult

Vervolgconsulten duren ongeveer 50-60 minuten. Elk vervolgconsult begint met een korte evaluatie van de vorige behandeling. Tevens zullen beide polsen weer worden gevoeld en de tong worden bekeken. Op basis van de bevindingen zal het vervolgconsult worden ingezet.

 

Het consult kan bestaan uit:

Vermindering van klachten

Herstel en vermindering van klachten gaat meestal heel geleidelijk. Bij de één is daar meer tijd voor nodig dan bij de ander. Het aantal behandelingen dat nodig is voor herstel, hangt sterk af van de aard van de klacht en hoe lang de klacht al aanwezig is.

 

Evaluatie

Na een aantal behandelingen zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of er voortgang is en of verdere behandelingen noodzakelijk zijn. Indien blijkt dat de therapie niet of onvoldoende aanslaat, zal mogelijk doorverwijzing plaatsvinden.

 

Toepassing?

Zowel Acupunctuur als Shiatsu kunnen worden toegepast bij mensen van alle leeftijden en kan naast reguliere- of complementaire geneeswijzen worden gegeven. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Overleg met uw behandelend arts of therapeut is aan te raden.